[HOT] Khai Mở Chuỗi Sự Kiện Độc Quyền Vinh Danh VIP 25 ꧁༺Շɦ¡êท↭ð¡༻꧂

[HOT] Khai Mở Chuỗi Sự Kiện Độc Quyền Vinh Danh VIP 25 ꧁༺Շɦ¡êท↭ð¡༻꧂

23/05/2022

Như đã hứa với các Đồng Tu, bên cạnh phần quà all server, một chuỗi sự kiện được chính Tiên Chủ ꧁༺Շɦ¡êท↭ð¡༻꧂ ban hành sẽ chính thức bắt đầu vào 24/05 này!!


I. Server Đặc Biệt Ngọc Nữ Minh - S344
Tiến hành đặt lại tên Server 344 thành Ngọc Nữ Minh

II. Chuỗi Sự kiện Độc Quyền
Phạm vi: 
 Cụm server s341~s349

1. Sự kiện Đua TOP Lực Chiến 7 ngày:
-Nội dung: Đua TOP Tổng Lực Chiến phạm vi dưới VIP25
-Thời gian: Đến 00:00 ngày 30/5
-Phần thưởng:

TOP 1: 
- Rương tự chọn Thời trang Hoa Đăng Sơ Thượng x4
- Kim Nguyên Bảo x50000
- Khúc Hồn (50%EXP, Vĩnh Viễn) x1

TOP 2~3:
- Rương tự chọn Thời trang Hoa Đăng Sơ Thượng x2
- KNB x30000
- Khúc Hồn (50% EXP, vĩnh viễn) x1

TOP4 -10: Lực chiến tối thiểu 1 triệu
- Rương tự chọn Thời trang Hoa Đăng Sơ Thượng x1
- KNB x10000
- Khúc Hồn (50% EXP, vĩnh viễn) x1

2. Sự kiện ưu đãi Tiên Ngọc dành riêng server cụm 341~356
-Thời gian: Từ 00:05 - 23:59 ngày 26/05:
-Nội dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nhận thêm 50% Tiên Ngọc tương ứng với tổng Tiên Ngọc đã nạp.
-Hình thức nạp: Tất cả các hình thức Nạp
Ví dụ: Tổng nạp trong thời gian diễn ra sự kiện là 100TN sẽ nhận thêm 50TN, 5000TN sẽ nhận thêm 2500TN,...

Lưu ý:
- Đua TOP Lực Chiến sẽ lấy theo log hệ thống đúng 00:00 ngày 30/5
- Người chơi dưới VIP25 có thể tham gia
- Ưu đãi Tiên Ngọc chỉ tính thao tác nạp từ 00:05' đến 23h59' ngày 26/05
- Tiên Ngọc nhận thêm không tính EXP VIP, tích nạp sự kiện ingame
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

Trân Trọng
BQT Phàm Nhân Mobile

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan